Symboly provází naše životy od prvopočátku, mnohé jsou zde opravdu po staletí. O mnohých se také traduje nespočet legend, spousta symbolů byla zneužita, je zneužívána a jistě to ještě nějaký ten čas zabere, po který budou zneužívány dále. Vybírám si dva symboly. Kříž a Ježíš Kristus. Tuším, že se jedná o nejvíce zneužité a nepochopené symboly v historii i současnosti lidstva. Trendem dnešních dnů je dokonce tyto symboly démonizovat. Důvod je jednoduchý. Kalkul těch, co nechtějí, aby lidstvo osvítila přítomnost. Nevědomost lidských duší, které se nechávají vést v dobách, kdy by se lidská duše měla vést sama. Právě díky síle přítomného okamžiku. O této síle bylo řečeno mnohé. Kdo chce, snadno najde informace. To ještě ovšem neznamená, že se taková duše stane okamžitě vědomou bytostí v přítomnosti. K tomu vede poměrně klikatá cesta plná chyb, omylů a nepřítomných rozhodnutí. Co má společného kříž a Ježíš Kristus s přítomným okamžikem? Více než se může zdát.

Vypadá to, že nám křesťanská církev symbol kříže řádně znehodnotila. Opak je pravdou. V tomto případě došlo jen k záměrnému zkreslení, mlžení a pochopitelně i k nevědomosti lidí. Nejčastěji je znázornění Ježíše Krista na kříži bráno jako symbol jeho oběti nám lidem. V jednom případě.. Převládají i názory, kdy je to vskutku ďábelský symbol, který drží lidi ve strachu. Není tomu tak dávno, kdy jsem si něco podobného myslel sám. Vysvětlíme si to později. Nyní se podíváme na symbol kříže.

Kříž je tvořen ze dvou ramen a dvou částí. Svislá část představuje prostor (tady) a vodorovná část pro změnu čas (teď). Uprostřed kříže, v místě, kde se protíná čas s prostorem, se nachází přítomný okamžik. Kříž nám tak tedy, coby symbol, má připomínat nejvíce právě přítomný okamžik. Nyní se podívejme na samotného Ježíše Krista. Pohledem křesťanské tradice je Ježíšovi přisuzován status Syna. Svatá Trojice – Otec, Syn a Duch svatý, v křesťanské symbolice tato ovlivňuje  nejvíce lidí. Kdo z nich však aspoň tuší, že tato Trojice ve skutečnosti označuje jinými slovy minulost, přítomnost a budoucnost? Otec je symbolem minulosti, Syn potom přítomností a Duch svatý je budoucností. Osvobodit se je možné jen skrze Syna, tedy Ježíše Krista. V naší řeči skrze symbol přítomného okamžiku. Co nám tedy má předat symbol Ježíše Krista na kříži? Dva symboly v jednom dávající na vědomí jedno jediné. Prostředek kříže je místem, kde se nachází přítomný okamžik a Ježíš Kristus je coby Syn symbolem přítomnosti a osvobození se. Přítomnost v místě přítomného okamžiku – tedy Tady a Teď. Jedině v přítomném okamžiku se osvobodíme. Jedině zde se staneme Vědomou a svobodnou bytostí. V přítomnosti, ve vědomosti sebe sama, nám nabitá svoboda pomůže od nitek ovládání, které k nám mířily a svazovaly nás coby nevědomé bytosti. Jedině přítomný okamžik přinese osvícení všeho, co se nám děje. Zde je klíč ke svobodě. Tento klíč není nijak schováván, přesto je k němu cesta trnitá a dlouhá. Má to svůj smysl. Musí přijít vlastní uvědomění. Přeji všem, aby jejich cesta skrze trny a špatná rozhodnutí na křižovatkách (špatná zde znamená potřebná, později poznáte, že se vlastně nejednalo o špatná rozhodnutí, protože zjistíte, že ani nic jako špatné a dobré neexistuje) nehledala skrze Vás nějaké cíle, neboť právě Vaše cesta je tím cílem. Užijte si to.

Inspirováno knihou Transformace vědomí – Tomáš Keltner, děkuji moc..

 

Mohlo by se vám také líbit: