Je zajímavé, co mi vše přijde za myšlenky, když pracuji s čistou hlavou. Většinu článků, které napíši a publikuji zde na stránkách nebo na mém facebookovém profilu, se zrodí, když jsem v práci, kde se pracovním povinnostem většinou věnuji s čistou hlavou. Co to znamená? Nechávám svou mysl klidnou, plně si uvědomuji tady a teď, pracuji a ještě se věnuji tichému pozorování. Je to s podivem, ale nejčastěji mi to jde právě v práci. Je to od té doby, co jsem svoji práci, své zaměstnání, pojal jako velké duchovní cvičení. Během včerejší směny mě oslovil námět, kterým se nějakou dobu lehce zabývám a sleduji, jakou moc a sílu to díky internetu a důvěřivým lidem má. Pojďme se chvilku bavit o konspiračních teoriích a hoaxech. Ještě než začnu, poznamenám, že tímto textem nehodlám nikoho hodnotit, posuzovat, nebo odsuzovat. Každý jsme svého štěstí strůjcem a za vše, co si tvoříme se svým životem, neseme také plnou zodpovědnost. Takže každý, ať si čte, myslí, věří či dělá cokoliv. Má na to nepopiratelné právo. Jen nesmí zapomínat, že stejné nepopiratelné právo mají i ti druzí.

Americký sociolog W. I. Thomas definoval pojem, který říká, že pokud je nějaká situace definovaná lidmi jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích. Tento základní sociologický termín je známý jako Thomasův teorém. 

Skoro se zdá, že nám tu vyrůstá něco jako nové náboženství. Mohli bychom ho s klidem pojmenovat jako konspirační teorie. Přiznám se, sám jsem si spoustu webů projížděl, nadšeně hledal informace, sdílel a tak trochu tím žil. Nebudu mlžit. Bylo to tak, i když je to již jen minulost, která neodmyslitelně patří ke mně. Možná i proto mám chuť o tomto napsat, aby se na to i druzí mohli podívat z jiného úhlu pohledu, pokud jim v tom ego dovolí. Poznání života, náš osobní vývoj, v sobě nese různé okamžiky a životní etapy. Vede nás ze zaslepenosti egoistického pohledu k zaslepenosti superegoistického pohledu. To je ono tolik nechvalné ezoterické ego. Je to jako na houpačce. Z jednoho extrému do druhého. Žijeme jako prostí lidé, kterým se cosi přihodí (za to cosi si vložte, co potřebujete, je zde v roli spoustu faktorů) a náhle se probouzíme. Poznáváme svět jinak. Vidíme a cítíme, že vše není tak, jak se nám předkládalo. Vrhneme se do toho po hlavě a říkáme, že máme otevřené srdce a žijeme jen pro světlo a lásku. Děláme vše pro vítězství světla. Budiž nám odpuštěno, neb nevíme, co to vlastně konáme. Zjišťujeme, že život je i o něčem jiném než jen o materii a honění se za penězi nebo kariérou. Otevírá se před námi nový a řádně tajuplný svět. Plný mystérií, která ještě pořádně nechápeme, ale jistě to brzy rozluštíme. Náhle je doopravdy vše úplně jinak. To, co jsme do té doby znali, je většinou špatně. Otevíráme se tomu novému. Začnou k nám proudit i informace o událostech z historie, vzdálené, poměrně nedávné, stejně jako z té nedávné tak i z přítomnosti. Informace i o blízké budoucnosti. Všechny jsou tak nějak grandiózní a v tom smyslu, jak jsme začali chápat, dávají ukrutně smysl. Ani pořádně nevíme kde a kdy, ale přijde okamžik, který snadno přehlédneme a již v tom vesele létáme. Místo abychom pokračovali v dalším posunu, v dalším vývoji, ustrneme. Ustrneme v tom bodě, že místo důvěry sami v sebe, dáváme přednost v důvěře něčemu, co přichází zvenku. V té přehršli informací, které současný internet nabízí, se vlastně ani není čemu divit. Lehce a hravě se od regresní terapie a minulých životů dostaneme k různých alternativám historických událostí. Hltáme webové stránky, nevadí, že nám to spolkne spoustu času, díky sociálním sítím zjišťujeme, že je nás takových podobných více, kdo hledají pravdu. A sdílíme, diskutujeme, komunikujeme, případně obhajujeme to, co se nám jeví jako pravdivé. Sociální sítě jsou k tomuto jako stvořené. Osobní názor je osobní názor, ovšem v momentu, kdy ho převedu do písmenek jako status na Facebooku, si to může přečíst další člověk, může souznít, může dále sdílet a poskytovat možnost podobného i dalším lidem. Tak se z jednoho osobního názoru může v dnešní době stát velmi rychle (opravdu velmi rychle, v řádu minut, max. hodin), názor společenský a v mnoha kruzích propíraný. Co bylo před okamžikem pomalu v hlavě jednoho člověka, může během pár hodin ovlivnit značnou část společnosti. Nenapadá Vás něco? Ano, dá se toho velmi lehce zneužít a také se to dnes a denně děje. Odvrácená strana sociálních sítí? Nemyslím si, spíše je to odvěká lidská touha po tajemstvích a mystériích. Ve všem hledej špetku pravdy.. Ano, je známo třeba to, že historii píší většinou vítězové, proto se není čemu divit, že spousta historických událostí se od skutečné pravdy tu lehce, tu dost, odlišuje. Ona špetka pravdy se dá nalézt takřka v každé konspirační teorii. Co se ovšem s onou pravdou udělá, to je úplně jiná káva. Pro milovníky pravdy je to tajemství, které k nim tyto teorie přináší, tak velké a vzrušující, že zcela vypínají rozum, vlastní úsudek a nevěří ani vlastní zkušenosti a intuici. Dobře to chápu, sám jsem takto věřil, proto vím, jaké to je. V případě nevinných konspiračních teorií je to vlastně k pousmání, bohužel, jiné je to v případě hrubých hoaxových zpráv, které silně zneužívají neklidného, vystrašeného a jinak rozjitřeného vědomí lidské společnosti. I zde se totiž velmi často ona kapka pravdy nachází, většinou je ale jen zneužita a zmanipulována takovým způsobem, že se o pravdu ve výsledku nejedná v žádném případě. Je zde zneužit strach, obavy, rasová nesnášenlivost, či jen pouhá nevědomost (případně různé kombinace, někdy i vše najednou). Proč takové zprávy vznikají? Může se jednat o nemístný žert znuděného mladého člověka, který sám neví, co se životem. Podobné zprávy ovšem nejčastěji vznikají ze tří důvodů – finanční, politický nebo dezinformační cíl či zisk. Častým, vedlejším, projevem těchto zpráv bývá i šíření virů nebo trojských koní. Výše jsem psal o odvrácené straně sociálních sítí, zde je již toto tvrzení na místě. O nesmírné šíření takových zpráv se totiž nepostará ten, kdo ji vytvořil, ale právě lidé, uživatelé sociálních sítí. Jde jim to náramně, to můžeme, myslím, všichni potvrdit, stejně jako si přiznat, že kdekdo z nás i takové zprávy posílá dál. Je v podstatě jedno, jestli sdílením k sobě na profil nebo do skupin, či přes komunikátor Facebooku – messengera. Zde nad námi visí pověstný Damoklův meč. V časech, kdy se ve světě začíná hrozit vojenskou silou, nenávistí vůči jiným etnikům či jinému náboženství, může mít podobná zpráva šířená touto cestou fatální a nenapravitelné následky. Zde lze nejsnadněji pochopit skutečný význam Thomasova teorému. 

Nacistický antisemitismus, kterým Adolf Hitler pobláznil německý národ ve 30. letech minulého století přímo vychází z konspirační teorie o židovské světové nadvládě. Přibližně 6 miliónů Židů kvůli tomuto vnucenému přesvědčení přišlo později během druhé světové války o život. 

Vrátím se k probuzenému člověku, který se ztratil kdesi v polopravdách mýtických tajemství a vlastní neschopnosti hnout se z místa dále. Většina z nás si tímto prošla či projde a budou následovat další. Co uniká takovému člověku? Proč věří takovým zprávám? Bojí se věřit sami sobě, bojí se překročit vlastní stín a vyjít z komfortní zóny. Bojí se převzít plnou odpovědnost za svůj vlastní život. To jsou ony poslední kroky, které vedou k trvalé svobodě lidské mysli a duše v té které inkarnaci. Projeví se tím neomezený a svobodný Duch v nás. Začít věřit sám sobě, vlastním zkušenostem a prožitkům, nás otevírá novému životu. Životu, kdy se staneme neovlivnitelnými a svobodnými, ať zůstaneme u jakékoliv životní role. Svobodný Duch v nás byl projeven a to již nelze zvrátit. Otevřou se také nové možnosti, leckomu i vlastnosti, které by se daly snadno připsat pohádkám a bájím. Jak jednou nahlédnete za oponu času, s prominutím, žádná blbost, ať by se tvářila sebejistěji a sebepravdivěji, vás nemá jak ovlivnit či na vás zapůsobit. Sami poznáte a víte, co je skutečnost a lehce proto oddělíte pravdu od polopravdy či výmyslu. Většinou o takovým zážitcích moc na potkání nevyprávíte, protože byste ve společnosti při nejmenším získali nálepku blázna, nebo by vás rovnou jako blázna někam zavřeli. On vlastně ani není důvod, když se to tak vezme. To bychom ovšem nesměli kráčet k lidské evoluci, která ve výsledku všech změn, jaké jejím vlivem nastanou, přinese pro lidstvo tu nejpodstatnější změnu. Lidstvo přestane soupeřit. Nastane období prosperující spolupráce v naprosto všech směrech. Jediné na čem záleží je to, jak se lidstvo jako celek rozhodne.

Vraťme se ještě k hoax zprávám. Zde mohu s naprostou jistotou potvrdit, že úplně vše, co se dostalo na český internet, mezi české nebo slovenské uživatele sociálních sítí, jsou právě zprávy tohoto typu. Ve všech případech je nějakým způsobem provedena manipulace, většinou to bývá fotografie, která s aktuálním tématem, k jakému je použita, nemá absolutně nic společného (často se jedná i o fotomontáže). O to více je alarmující, co právě taková zpráva udělá s člověkem, s naším českým spoluobčanem. Co z takového člověka začne na sociálních sítích v komentářích pod těmito fotografiemi padat za zlo. Ve vlně strachu, který je uměle vyvoláván, je to pochopitelné, ale ospravedlnit to nelze. Opravdu je mezi nás zaset tak hluboký strach, že jde kvůli němu vše stranou? V historii právě čas válek ukázal velmi podstatně, co v lidech vlastně dřímá. Jací to byly netvoři a zrůdy u spousty lidí, myslím, nemusím ani dodávat. Nehledě na podmínky a dané okolnosti měl vždy člověk na výběr, jakým způsobem se zachová. Rád bych na tomto místě poprosil všechny, co budou tento článek číst, nechte si pro sebe i kousek zdravého, selského, rozumu, než kliknete na tlačítko sdílet, než cokoliv s tímto výše zmiňovaným budete komentovat, v ten moment ten kousek rozumu použijte a hledejte pravdu v tom kousku svého srdce, kde sídlí Vaše vlastní víra. Budete se možná divit, jak spolehlivě Vám ten pocit, který přijde, odpoví. A ušetříte si pro sebe, i ostatním velkou spoustu energie, kterou byste jinak naprosto zbytečně vyplýtvali. Děkuji Vám..

Nejčastěji používané hoaxové zprávy, které se mohou snadno dostat i k Vám: http://www.hoax.cz/hoax/databaze/

Závěrem se ještě vraťme ke konspiračním teoriím. Vrátím se i k člověku, který onen poslední krok k vnitřní svobodě udělal. On již důvěřuje plně své síle, schopnostem, zkušenostem i intuici. Má víru sám v sebe. To neznamená, že je sobec a chytrák, co spolkl všechnu moudrost světa. Takový člověk přesně ví, čemu zasvětit svůj život a také to plně v přítomnosti tvoří. Věnuje pozornost svému životu, harmonii s přírodou i okolím. Miluje život. Spolupracuje, pomáhá a podporuje. V okamžiku prozření vlastní, božské, síly ztrácí zájem i o tolik profanované konspirační teorie. Konspirace nechává na pozadí svého života jako něco, co tu vždy bylo, reálná historie je plná spiknutí všemožného druhu. Usmívá se s láskou své naivitě, s jakou ještě nedávno hltal všemožné informace o údajných mystériích, která jsou před námi zatajována. Pochopil, že skutečným a jediným mystériem je život v božském přítomném okamžiku naplněný láskou a svobodou v symbióze s přírodou. A toto mystérium také aktivně pro sebe i ostatní naplňuje. Zároveň s respektem pohlíží na všechny, kdo ještě neprocitli, neb ví, že i oni procitnou. 

Nakousl jsem to, tak to napíšu.. Ano, vážení i velmi umně pojatá konspirační teorie o chemtrails je jen a jen konspirační teorií. A v podstatě docela šílenou svým dopadem na lidi, co v to uvěří i s tím, co jsou schopni provádět. 

Použité zdroje: wikipedie a článek Petra Nutila (Hoaxy, lži a konspirace) – jinak vlastní vědomí a svědomí.. 😉 

Mohlo by se vám také líbit: