Dočetl jsem knihu Promluvy nikoho od Marcelky z hor. Na poslední stránce je pár slov o Pravdě. Vztahují se k obsahu knihy, ale jsou tak univerzální, že se dají použít na jakoukoliv situaci v našem životě. Díky těmto slovům nyní píši další zamyšlení v nemyšlení.

Vše, co je zde napsané, není Pravda.

Jsou to jen slova o Pravdě.

Každý vám může zpochybnit cokoliv, včetně toho, co zde čtete či na setkáních slyšíte.

Co však zpochybnit nelze, je to, že jste. Že existujete. Pro pravdivost slova se hledají důkazy a argumenty. To, že existujete, že jste, vám nemůže nikdo vyvrátit a vy nepotřebujete nikoho přesvědčovat o pravdivosti vaší existence. Když se přidržíte sami sebe, ustanou pochybnosti, přesvědčování o své pravdě, ustane zmatek a chaos ve vašich myslích a místo něj zavládne klid a mír.

Těmito slovy Marcelka z hor uzavírá svou knihu Promluvy nikoho. Je to krásná symbolika. Jednoduchý návod, jak navodit klid a mír ve svém nitru, jak utišit mysl, která se utišit nedá. Dá, nedá? Ona si pořád pojede to své. Tím, že dáte pozornost své existenci, obrátíte se k sobě, do svého nitra, obsah mysli začne utichat, nebudete se totiž ztotožňovat s ní, s jejím obsahem, ale jen se svou existencí. Jaké to je procítit svou existenci? Jednoduše nádherné. Zkusili jste to někdy? Ten klid, kdy jste vším a zároveň ničím se nedá popsat slovy. Podobně jako Pravdu můžeme popisovat tisíci slovy, pořád to budou „jen“ slova. Slova o Pravdě. Tohle Marcelka z hor trefila dokonale. Cokoliv, co dáme do slov, se dá druhým slovem zpochybnit. Jakákoliv naše Pravda se dá Pravdou jiného nazvat lží. Síla slova je ohromná. Víme, že slovem můžeme tvořit i ničit. Slovem se dá i zabít. Ano, je to tak. A slovem se dá zpochybnit vše, co bylo vyřčeno. Opravdu jediné nezpochybnitelné je to, že existujeme. Pro naši existenci nepotřebujeme slova, byť na základě slova (Božího) vznikla. Ona prostě je. A je nezpochybnitelná. I proto je obrácení se k naší existenci jediný zaručený způsob, jak nalézt klid a ticho. Uvnitř sebe i venku okolo sebe. Skrze svou existenci se vrátíme ke slovu Božímu, ke slovu, které nás stvořilo. A nalezneme Boha v sobě, jakož i všude venku.

Tak se slova o Pravdě ztratí v nekonečnu a prosté Bytí v Pravdě zazáří Vesmírnou Láskou.

Mohlo by se vám také líbit: