Potkají se dva přátelé. Jeden z nich s radostí sděluje novinu, že potkal mistra v těle a stal se jeho žákem. „Hm, hm…,“ pokýval hlavou druhý přítel a poznamenal, „tak to tě potkalo velké neštěstí.“

Potkají se dva kamarádi. Jeden z nich vypráví tomu druhému, že potkal člověka, v jehož přítomnosti se více a více propojuje sám se sebou a poznává tak svého mistra v sobě a dochází k poznání, že je žákem i mistrem zároveň. „Tak to tě potkalo velké štěstí,“ odvětil ten druhý.

Přátelé, velmi málo stačí k tomu, aby se probouzející člověk hledající svou Pravdu dostal od jedné iluze ke druhé. Málokterá bytůstka nalezne čistotu své Duše a jasnost své Cesty sama od sebe. Ve velké většině případů se najde něco nebo častěji někdo, kdo pomůže bytůstce v probuzení ze spánku nevědomosti. Jak velkou iluzí dokáže být nevědomost, tak ještě větší iluzí se ovšem může stát i naše vědomost po probuzení, když se vydáme namísto cesty do svého nitra na cestu za následováním myšlenek a pokynů, které nejsou naše. Hranice mezi následováním svého nitra a prostým odevzdáním své síly a energie jsou přitom celkem tenké a často i splývající. Nádherná ukázka, jak tenké a přesto i zároveň odlišné jsou tyto hranice, je v povídání o dvou přátelích a kamarádech na začátku tohoto textu. Svět je dnes plný mistrů, guruů, terapeutů a lidí, kteří nalezli prosté potěšení ve svádění probouzejících se dušiček k odevzdání se jim. V lehčích případech můžeme mluvit o promrhané energii, kterou vydáme, často se ovšem stává, že hledající se lehce dostane do stavu, kdy je na svém učiteli závislý a je lehce manipulovatelný. V nejhorších případech se hledající dušička stane obětí, která je zneužita třeba po tělesné (sexuální) stránce, případně pozbude svou materii na úkor svého učitele. Přátelé, účelem článku není strašit hledající. Účelem článku je informovat. Myslím si, že první odstavec dostatečně vystihuje, čemu se mnozí mohou vyhnout a čeho se vyvarovat. Jak to bývá s trendy (ano, osobní rozvoj se stal velkým trendem naší doby), vždy se najdou různí vykukové, kteří profitují a „vytěží“ z daného maximum bez ohledu na následky. Najdou se i lidé, kteří to zpočátku myslí dobře, ovšem pokřivený vlastní osobní vývoj je vrhne na dráhu posilování mocného ezoterického ega, potom dokáží „napáchat“ mnoho neuvěřitelného mezi těmi, kteří hledají třeba jen radu.

Ve finále, v kontextu celku a Jednoty, může být i toto pro dobro všeho, nikdo z nás nemůže vědět, co druhý vlastně potřebuje pro svůj růst a uvědomění. Je v tom jen pouhá směrovka. Pokud pomůže někomu v rozhodnutí, bude to fajn. Pokud písmenka zapadnou pod závojem času (což se časem stejně stane :-D), zůstane toto sdělení jen výkřikem mého vlastního ega, které má snahu pomoci. Inu, jak se říká, pravda je jen jedna.. Stejně tak může být pravd nespočet. Je tam někde venku.. Je v nás, ve mně, v tobě. Prostě věřte hlavně sami sobě. Vaše vlastní pravda je ta nejdůležitější.

Prosím, trápím se. Potkala jsem mistra v těle. Cítím k němu obrovskou lásku a vděčnost, ale nejsem schopná dostát jeho „nárokům“. Tradice říká, že Osvícení člověk nedosáhne bez účinné pomoci mistra. Taky varuje před ztrátou jeho „důvěry, pomoci“. Co s tím?

Pěkná manipulace.

Někdo na vás udělá „bu, bu, bu“ a vy ze strachu před odmítnutím, a spolu s výhrůžkou ztráty možnosti poznat sebe, se začnete obracet k někomu, kdo si říká (nebo to říkají druzí), že je mistr. Může být tak akorát mistrem v manipulaci. Ve většině případů je za tím ego a touha ovládat. Takový „mistr“ vyžaduje poslušnost, určitou kázeň a věrnost pod pohrůžkou ztráty důvěry a pomoci.

Na druhou stranu, pokud se setkáte s bytostí, přes kterou se už projevuje Vědomí, taková bytost vám smete představu o mistrovi v těle a vede vás vždy k obrácení se do vlastního nitra. Nevydává se za mistra, jak by také mohla, když je součástí všeho. Takový člověk může být jenom váš přítel. Jinými slovy, je jedním z vás. Každý je totiž jedinečným mistrem sám pro sebe. Pokud máte vedle sebe takovou bytost, pak je to jenom proto, abyste se více propojili se svou pravou podstatou.

Citace zapůjčeny z knihy Promluvy nikoho – Marcelka z hor.

Mohlo by se vám také líbit: