Jednu záležitost na srdci mám, drazí lidé..

Proroctví. Věštby. Předpovědi.

Sami nejlíp víte, kolik slov poskládaných do vět bylo. Vět, které nás varovali a hrozili. Kolikrát se nad naší civilizací zdvihal varovný prst?

Nostradamus, Sibyla, Vanga či třeba Edgar Cayce..

Je to jen zlomek.. Různých dalších proroků bylo více, i v dnešní době se najdou. Odkud se dostali ke svým proroctvím? Jak je možné, že spousta událostí se doopravdy stala? Z dalších, která jsou na pořadí mrazí. Mrazí a dosti nepříjemným způsobem. Předpovídají totiž zmar, chaos, zkázu, velkou válku, konec Evropy.. Někam to ukazuje? Na něco dnešního?

Vypadá to, že straším, viďte? Po spoustě láskyplných, o naději a štěstí v našich rukách, statusech najednou toto? Nenechte se zmýlit, vyvést z rovnováhy.. Jsem tu, stojím si za sebou a přináším tato slova:

„Víte, proč mají tato proroctví tak velké procento úspěšnosti předpovědi? Byla použita slova. Slovo je mocný nástroj. Slovem pohladíme i zabijeme. Tak mocný to je nástroj. Tato slova byla vyřčena lidmi pro lidi. Pravdou ovšem je, že byla vyřčena lidmi, ovšem nikoliv pro lidi. Byla vyřčena proti lidem. Proti životu. Proti lásce. Proti tomu, co chtěl Bůh pro své syny a dcery.

Tato slova, z nichž jsou složena proroctví byla zveřejněna a široké mase lidí se tak dostala do podvědomí. A hle.. První popsané události se počaly v realitě dít. Takovou moc mají slova.. Před těmi slovy byly myšlenky.. S mocí možná větší..

Přidala se víra.. Správně řečeno to byla nevíra, protože víra slouží životu, naději a lásce. Tato nevíra ve víře způsobila to, že síla a moc původních slov a myšlenek neskutečně zesílila. Lidé, nevěda své vlastní moci a síly, sami, tím že uvěřili, zesílili tato proroctví. Co více, počali v nich aktivně konat a tvořit je ve vlastních životech. Ó zaslepený člověče, nevidíš, co jsi způsobil a působíš? Stal jsi se jen stínem svého člověčenství.. Stal jsi se otrokem toho, co bylo předpovězeno..

Sami jsme se stali tvůrci těchto hrůzných událostí. Všichni bez výjimky.. Každý z nás pochyboval a nevěřil v sebe, ve svou moc a sílu. Jen naše myšlení napáchalo a páchá neuvěřitelné škody.. Dnes o to více, když pod nálepkou informovanosti svou vlastní pozorností dává moc všemu tomu, čeho se tak bojí. Válka, islám, hrozba z Ruska, hrozba z Ameriky.. Kam obracím svou pozornost, to roste a sílí..

Stará proroctví byla jen proroctvími. Slovy, která mají moc. Mají ji i dnes. A teď, člověče dávej pozor! Kdyby tato proroctví prošla kolem nás bez povšimnutí, kdybychom jim nevěnovali v minulosti i dnes pozornost, nikdy by nevyrostla, nikdy by se nezhmotnila. Všichni máme svůj díl viny na všech hrůzách, které se kdy děly a dějí. Stačilo jedno jediné..

Být si vědom sebe samého, být Člověkem, synem a dcerou Boha, používat to, co nám On dal k dispozici. Použít k tomu dar, který jsme od něho dostali. Svobodnou vůli. Kdykoliv jsme to mohli změnit.

A nyní, člověče milý, dávej znovu pozor! Nikdy není pozdě.. Stará proroctví se znovu mohou stát jen proroctvími, slovy, která ztratila svou moc a sílu.. Přestanete-li je živit. Živit svým strachem a obavami. Živit je svou nevírou k víře. Všechny tyto myšlenky, ze kterých vznikla slova proroctví, mohou a budou spálena jinými myšlenkami. Mými, Tvými, Vašimi a Našimi.. Spálíme je na prach a slova proroctví ztratí svou sílu.. Mé myšlenky a slova jsou láskyplné.. Dávají přednost lásce, životu, moudrosti, radosti, pokoře, vděčnosti, Přírodě, naší Matce, Světlu a Bohu, našemu Otci. Jsme Tvůrci a Božské bytosti. Zrodili jsme se jako Boží děti. My všichni jsme Jeho syny a dcerami. On nás stvořil a stvořil nás v Lásce, abychom byli šťastní, láskyplní a milovali své životy. Použijme naši svobodnou vůli k tomu, po čem všichni toužíme. Po životu v Lásce a Klidu. Je čas začít tvořit Ráj na Zemi. Na naší Matičce Zemi, jež je naším nádherným domovem.

K tomu nám dopomáhej Bůh. Tak se staň..

Mohlo by se vám také líbit: