Nebývá u mě zvykem, opravdu ne, abych se ve svých přítomných chvilkách během dne zabýval otázkami, které znepokojují takřka všechny mé spoluobčany. Politika, záležitosti týkající se migrantů, různé hrůzné zprávy, snaha zasít mezi lidi zvrácenou touhu mstít se, používat silová řešení, rozdmýchávat rasové i náboženské nepokoje s jediným cílem dospět k Velké válce, kterou nikdo nechce, ale přeci se k ní schyluje. Psal jsem, že věnuji pozornost raději životu a jeho aktivnímu tvoření. Jenže teď do sebe všechno tak začalo zapadat, že zde vyvstala chuť pokračovat a dál přinášet pravdivé informace, aby se mohly dostat k lidem. Před pár dny jsem napsal článek, který jsem nazval „Proč nám lžou? Proč si necháme lhát?“, kde jsem psal o Pravdě podpořenou citací textu z Rodové knihy Vladimíra Megreho o historickém výkladu Pravdy v její pokroucené i skutečné verzi. Stačilo jediné sdílení mé partnerky na Facebooku a článek si počal žít svým životem, pěkně se mezi lidi rozšířil. Potěšilo mě to. Před dvěma dny jsem si pro změnu vypůjčil článek Ondry Netíka, který psal o jeho pohledu na situaci okolo migrantů. Náboj článku mě natolik zaujal, že jsem oslovil Ondru a požádal ho o možnost sdílení. Na svých stránkách jsem k jeho článku přidal svá vlastní slova. I tento článek si našel své čtenáře. Je to úžasné, když inspirující psavé tvoření dokáže oslovit nemalý počet lidí. Bude znít až neuvěřitelně, ale jako na zavolanou přišel další text ze stejné knihy, jejíž citace jsem použil u prvního článku. Poskládalo se to moc pěkně a já s radostí a láskou použiji z Rodové knihy další citaci, text, jenž byl napsán před lety, ovšem jeho poselství, ona slova, jsou tak živá, naplňující a skutečná, že mám husí kůži okamžitě, jen si na ně vzpomenu. Umění Obraznosti, jež Anastasia jako Vedrussa ovládá a používá, nás provází našimi životy i dny. Nejkrásnější na tom všem je, že se díky knihám o Anastasii do samotného dění vložíte automaticky také. Nejprve možná nevědomky v tichým a plachých myšlenkách, postupně vás to tak přesvědčí, že začnete konat vědomě, v myšlenkách i činech. Přijde vedení a poznání, že tohle vše má velký a hluboký smysl. A ono se to dlouhou dobu uskutečňuje. Každý nový čtenář automaticky přidává to své. Knihou je probuzen ke špetce svého umění Obraznosti a je veden k dalšímu odkrývání tohoto Božského daru. Nic není třeba skrývat, člověk, který není připraven, knihu nejen nepochopí, dokonce ji odloží jako pamflet, ke kterému se již nikdy nebude chtít vrátit. Tak dokonale je to stvořeno. To, kam jsme vedeni, je ovšem připraveno pro každého člověka.

Slova, která ocituji, volně navázují na článek o migrantech. Jsou to slova, která vysvětlují a informují o záležitostech týkajících se střetu křesťanství a islámu v našich dnech. Otevírá oči, do jaké pasti by mohlo lidstvo spadnout, jak a kým je tam vedeno. Stejně tak i to, kdo to vlastně nedovolí, proč se to tak již neděje a nikdy nestane. Cituji:

„Lidé po tisíciletí žijí ve shonu a neuvědomili si, že nelze bojovat proti zlu zlem. V takové válce se zlo bude pouze zvětšovat. Právě proto, Vladimíre, nemohu na zlo odpovědět zlem. (toto byla část odpovědi na Vladimírovu prosbu, aby Anastasia zneškodnila hlavního viníka terorismu, velkého žrece, o kterém ví)

Nemůžeš, nebo nechceš, zkrátka to není podstatné. Když mluvíš, Anastasie, tvé důvody jsou pádné. Skutečně lidstvo nedokázalo za tisíce let zvítězit nad zločinností. Možná že jsme bojovali špatnými způsoby. Jenomže když se člověk dívá na dnešní situaci ve světě, nic jiného ho nenapadá, než přemoci teroristy vojenskou silou. Teď stále častěji zní výraz : „náboženský extremizmus“. Slyšela jsi o něm? 

Ano.

A ještě se říká: „islámský náboženský extremizmus“. Považuje se za silnější.

Ano, říká se to.

Tak co bychom měli udělat? Vždyť islámské náboženství se šíří rychleji než ostatní. Mezi mými známými jsou muslimové a nejsou to špatní lidé, ale na druhou stranu, jsou mezi nimi také extremisté. Provádějí velké teroristické útoky. A jak jinak lze s nimi bojovat než pomocí vojenské síly?

Nejdřív ze všeho by lidé neměli lhát.

Komu?

Sobě.

Jak to? 

Rozumíš, Vladimíre, slyšel jsi o muslimském náboženském extremizmu. Mnozí lidé byli prohlášeni za teroristy. Víš o tom nejen ty, tato zpráva se intenzivně šíří po světě. Vnutit takovou myšlenku mnohým lidem není těžké, když dochází k teroristickým útokům a účastní se jich muslimové. Ale když se mluví o muslimském terorizmu, zamlčuje se jiný pádný argument.

Jaký? 

Ti lidé, kterým se říká extremisté a teroristé, si myslí, že právě oni se snaží zastavit teror, zachránit svůj národ před utrpením. A jejich důvody jsou pádné. Myslí si, že zachraňují celý svět před morem, který vnáší západní, nemuslimský svět.

Říkala jsi, že jejich argumenty jsou pádné. Ale já jsem o jejich argumentech vůbec nic neslyšel. Jestli je znáš, pověz mi o nich.

Ano, povím. A ty se zkus zamyslet, potom mi řekneš, na které straně ze dvou bojujících stran je pravda. Muslimští duchovní učitelé káží svým věřícím přibližně následující: Dívejte se, lidé, dívejte, co nám přinášejí jinověrci. Západní svět podlehl mravní zkáze a smilstvu. Svými strašnými nemocemi chtějí naočkovat i naše děti. Alláhovi vojíni musí zastavit vpád jinověrců. 

Počkej, Anastasie, vždyť to jsou pouze slova, v čem spočívají jejich argumenty?

Uvádějí fakta o tom, že v západních zemích, nemuslimských zemích je prostopášnost, prostituce a vzkvétá cizoložství. Dochází k loupežím. A s každým dnem stále větší množství lidí je závislé na drogách. A nemohou zastavit strašné nemoci, například AIDS a pití.

Copak u nich, v muslimských státech, není?

Vladimíre, v muslimském světě je mnohem méně opilců a kuřáků. Nezměrně méně nemocných na AIDS. Neklesá porodnost a v porovnání s jinými státy je mnohem méně manželských nevěr.

Vypadá to, že obě strany jsou přesvědčené o tom, že bojují za pravdu? 

Ano.

A co se tedy stane v budoucnu? 

Žrecové se domnívají, že udělali všechno proto, aby se začala velká válka. Západní státy se sjednotily, křesťané se spojili proti muslimskému světu. Po čemž se spojí k boji muslimský svět. Ale síly jsou nerovné: muslimové nemají moderní zbraně. Když uvidí, jak hynou jejich souvěrci, začnou připravovat tisíce teroristů, aby zastavili západní svět. Válka začne, ale bude zastavena, nedají jí možnost rozvinout se.

Kdo?

Tví čtenáři. Vzniká u nich nový světonázor, odlišný od toho, který existoval za poslední tisíce let. Teď tvoří ve stejných touhách. Když se touhy začnou vtělovat do reality, všechny války a nemoci začnou ustupovat.

Myslíš, že se to stane, když začnou zakládat rodové statky? Ale co mají společného statky se zastavením konfliktů, náboženských sporů po celém světě? 

Dobrá zpráva se o nich roznese po celém světě. Lidé celé Země se osvobodí z hypnotického zajetí, vzbudí se z tisíciletého spánku. Změní svůj způsob života a po celé Zemi začnou nadšeně vytvářet božský svět.

Samozřejmě, když se to začne dít a navíc po celé zemi, svět se skutečně změní. Vím, Anastasie, že po tom toužíš. Věříš své touze a nikdy ji nezradíš. Mnozí lidé také pochopili tvou myšlenku o rodových statcích. Tito lidé skutečně začínají konat.“

Jen připomenu, že toto bylo napsáno v době, kdy byly v září 2001 spáchány teroristické útoky na americkém území. Nechme stranou spekulace, dost možná pravdivé konspirace, že si toto udělali Američani sami, aby měli záminku pro další válku. To, co pokračovalo, známe všichni. Jsme tím masírováni dnes a denně. To je ovšem nepodstatné v porovnání s tím, jak moc pečlivě byl vyvíjen plán na konečný střet dvou náboženských směrů, dvou světů. Aby se rozpoutala Velká válka, která by nepřinesla nic jiného než zkázu lidstva. Jaké překvapení muselo nastat, když odkudsi ze sibiřské tajgy přišel dalece silnější podnět. Tvořivý, nikoliv ničící. Jaké zděšení to muselo vyvolat na tvářích těch, jež zde tahají za nitky osudů a historii lidstva po tisíciletí? Původní myšlenka Vedického období naplněná svým láskyplně tvořivým přístupem k životu nabořila jednou provždy snahu o konečnou světovládu. I oni, šest žreců, pocházejí původem z tohoto období. Oni stojí za svým pádem, neustáli rovnováhu vesmírných energií v sobě, neudrželi harmonii a postupně jeden za druhým propadli povýšenosti a pýše. Od nich již bylo blízko k objevení touhy o vládnutí, o snu světovlády. Díky umění Obraznosti, kterého ovládali a dodnes ovládají pouze zlomek, zotročili celé lidstvo a přivedli ho do stavu, v jakém je i dnes. Náhle se čas zastavil a z kraje zvonících cedrů přišlo umění Obraznosti v plné své kráse a síle. Něco, o čem se žrecům mohlo a může jen zdát. Tato nová síla si našla cestu mezi nás. Umění Obraznosti otevírá v člověku člověka, jeho srdce a duši. A přivádí ho k tomu, co tu ve všech inkarnacích hledal. Ke šťastnému životu v klidu a míru v harmonii s přírodou, Zemí a bok po boku s Bohem, který je jeden jediný, jakož i v každém z nás. Povstaňte i Vy, ještě spící, probuďte svá srdce a nechte konat své duše, spolu v jednotě, jako bratři a sestry, vytvoříme ráj v ráji, na naší nádherné planetě. Tak se staň..

Mohlo by se vám také líbit: