Proč nám lžou? Proč si necháme lhát?

Říká se, že pravd je mnoho.. Stejně tak se říká, že pravda je jen jedna. Prý je někde tam venku.. Je to takové zamotané a je tak snadné se v těchto motanicích ztratit. A pak může člověk směle hledat.. A hledá již spoustu generací. Nespočet.. Proč je tomu tak? Kam jsme si nechali pohřbít naši pravdu? Proč nežijeme svou vlastní?

Každý máme svou pravdu v sobě. Byli jsme od ní odstřiženi. Již před spoustou generací. Tak ji zavál čas zapomnění a prach je tak hustý, že ji není možno spatřit.. Co naše pocity? Proč bychom měli pravdu spatřit? Máme ji v sobě. Nemusíme se rozřezávat na milion malinkatých kousíčků, abychom ji našli. Cítíme ji. Vždy jsme ji cítili. Nejen to. Žili jsme ji. Byli to krásné životy.. Nechápu souvislosti, které vedly k tomu, že se tyto krásné životy vytratily. Ono je to vlastně jedno..

Naše pravda je zpátky.. Spousta z nás ji v sobě opět cítí. Přestala hledat. Mimo sebe. Našla ji v sobě samém. Ona pravda není děsivá. Je nádherná. A na nás je, abychom tuto pravdu započali žít. Tak jak tomu vždy bylo. Ocituji Vám pár řádků z šesté knihy Vladimíra Megreho série Zvonící cedry o Anastasii:

„Jaký z existujících dnešních systémů výchovy dětí lze uznat za lepší? Posuď to sám, jsou všechny nedokonalé. Vždyť jsme překroutili dějiny lidstva, čímž nutíme děti lhát samy sobě. A násilně nutíme mysl, aby šla lživou cestou. Právě proto se trápíme sami a působíme trápení svým dětem. Nejprve by se všichni lidé měli dozvědět pravdu o sobě. Bez pravdy, v lživých teoriích se život podobá hypnotickému spánku. V dětských učebnicích je třeba změnit posloupnost tří obrázků. O dějinách lidí, žijících na Zemi, je třeba dětem povědět pravdu. Pravdivost je třeba prověřovat sám sebou. Potom s dětmi, jež poznají nezkomolenou podstatu, vybírat novou cestu. Tři obrázky v dětských knihách o dějinách vývoje Země a lidí, žijících na ní, nejsou nevinné. Podívej se, co jim od malička vnucují.

PRVNÍ – je na něm pračlověk. Podívej se, jak vypadá: v kožešině s holí stojí mezi kostmi zvířat, jež zabil, má neinteligentní pohled a vyceněné zuby.

A tady DRUHÝ: člověk stojí s mečem ve zbroji, leskne se zdobená helma, s vojskem dobývá města, otrocký dav před ním sklání tvář k zemi. 

Tady je TŘETÍ: člověk v obleku má inteligentní, šlechetný výraz a vypadá zdravě. Kolem sebe má množství přístrojů a zařízení. Dnešní člověk je krásný a šťastný.

Všechny tři obrázky jsou lživé a jejich posloupnost – nesprávná. Houževnatě, přísně a cíleně se celá tato lež vnucuje dětem. Potom ti povím, kdo to dělá a na co potřebuje takovou lež. Ale nejdřív prověř svou logikou, do jaké míry jsou tyto obrázky pravdivé. Posuď to sám: stromy, byliny a keře i dnes mají původní vzhled, mají miliardy let. Ale i dnes při pohledu na ně dokážeš obdivovat jejich dokonalost. O čem to vypovídá? Stvořitelovi výtvory jsou od prvopočátku stvořeny jako dokonalé. A copak člověka, svůj milovaný výtvor, stvořil ošklivého? Není to pravda! Od prvopočátku se mezi překrásnými výtvory na Zemi objevil člověk jako nejdokonalejší výtvor Stvořitele.

A PRVNÍ obrázek musí zobrazovat historickou pravdu: má na něj být rodina nejšťastnějších lidí s dětsky čistým pohledem. Láska na tvářích rodičů. Lidská těla, v harmonickém vztahu s okolím, oslňují svou krásou a blahodárnou silou ducha. Kolem nich – kvetoucí zahrada. Všechna zvířata jsou v kterémkoliv okamžiku připravena jim vděčně sloužit.

A také na DRUHÉM obrázku je třeba dětem zobrazit celou historickou pravdu. Na něm v ohyzdných zbrojích dvě vojska letí proti sobě. Vojevůdci stojí na vyvýšenině. Poučují je žrecové. Tváře vojevůdců ovládá zmatek a strach. A jiní, kteří podlehli poučením žreců, mají zvířecí, fanatický vzhled. Za okamžik se začne šílená řež. Lidé budou zabíjet sobě podobné. 

TŘETÍ obrázek – den současných lidí. Skupina lidí chorobného a bledého vzhledu se nachází v místnosti mezi množstvím umělých věcí. Jedni jsou obézní, druzí shrbení, tváře mají zádumčivé a smutné. Takové můžeme vidět u většiny chodců ve městě. Za oknem na ulici explodují auta. A z nebe se sype popel.

Dítěti je třeba ukázat všechny tři pravdivé obrázky z dějin a zeptat se ho: „Který život se ti líbí nejvíce?“

Obrázky – jsou to pouze symbolické ilustrace. Samozřejmě je potřebné upřímné vyprávění, pravdivé a mistrovské. Dítě musí znát dějiny lidstva bez lživých překroucení. Až potom lze začít s výchovou. Je třeba se dítěte zeptat: „Jakpak lze změnit současnost?“

Odpověď mu nepřijde hned, v jednom okamžiku. Ale dítě ji najde! Zapne se jiná myšlenka – tvořivá. O, výchova dětí! Pochop, Vladimíre, pouze jediná upřímná otázka, přání uslyšet odpověď svého dítěte, je schopna navěky spojit rodiče s dětmi – udělat je šťastnými. Společné směřování ke štěstí je nekonečné. Ale dokonce i jeho začátek již lze nazvat štěstím.

Všichni lidé by dnes měli poznat svou pravdivou historii..“

 

Pravda byla záměrně přetvořena, pokroucena, poplivána, udusána, zničena a vyrvána z našich srdcí. Dávno žijeme v pekle.. Sami jsme si ho stvořili. A sami si opět můžeme stvořit ráj. Stejnou cestou, jen změníme pořadí a směr. Vše se začalo tím, jak lidé počali objevovat sami sebe, svá předurčení. Rozpoznali svou zapomenutou a tolik hledanou pravdu. Srdce ji něžně šeptalo. Jsi Božská částečka samotného Boha. Pravda řekla. Jsi samotným Bohem. Jsi Tvůrcem. Sám sis vytvořil toto peklo, které jsi žil a ještě žiješ. Není třeba rmoutit se tím. Je to minulost. A Ty jsi Tvůrce, samotný Bůh. Umíš tvořit. Vytvoř si Ráj. Stejně jako sis tvořil peklo. Našel jsi svou Pravdu. Byla vždy v Tobě. Nyní nadešel Zlatý věk, kdy podle Pravdy se započalo žít. Vítej v Novém Věku, Božský Tvůrce..

Přátelé, toto není bohapustá a nesmyslná hovadina. Nešlehl jsem si žádnou drogu. Nemám vymyté myšlení. Nejsem členem žádné sekty. Jsem zcela při smyslech. Čistého Vědomí, čistých úmyslů a v Pravdě žijící. Na nás samotných je, co s našimi životy uděláme. Na ničem jiném nezáleží. Nic nerozhoduje, žádná moc, politická, světská, žádné zlé síly, žádné zbraně, mafie, peníze. Jen naše síla, naše vlastní moc a pravda. Naše myšlenky a naše činy rozhodují. Nic jiného to není. Jen se musíte sami rozhodnout. Nenechat se do rozhodnutí vmanipulovat a vnutit. CO VY SAMI SI VYBERETE?

2 komentáře u „Proč nám lžou? Proč si necháme lhát?

    1. Z toho mám velikou radost. Je to totiž naše přirozenost. Krásná a laskyplná. Děkuji. 💟

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..