Říká se, že pravd je mnoho.. Stejně tak se říká, že pravda je jen jedna. Prý je někde tam venku.. Je to takové zamotané a je tak snadné se v těchto motanicích ztratit. A pak může člověk směle hledat.. A hledá již spoustu generací. Nespočet.. Proč je tomu tak? Kam jsme si nechali pohřbít naši pravdu? Proč nežijeme svou vlastní?

Každý máme svou pravdu v sobě. Byli jsme od ní odstřiženi. Již před spoustou generací. Tak ji zavál čas zapomnění a prach je tak hustý, že ji není možno spatřit.. Co naše pocity? Proč bychom měli pravdu spatřit? Máme ji v sobě. Nemusíme se rozřezávat na milion malinkatých kousíčků, abychom ji našli. Cítíme ji. Vždy jsme ji cítili. Nejen to. Žili jsme ji. Byli to krásné životy.. Nechápu souvislosti, které vedly k tomu, že se tyto krásné životy vytratily. Ono je to vlastně jedno..

Naše pravda je zpátky.. Spousta z nás ji v sobě opět cítí. Přestala hledat. Mimo sebe. Našla ji v sobě samém. Ona pravda není děsivá. Je nádherná. A na nás je, abychom tuto pravdu započali žít. Tak jak tomu vždy bylo. Ocituji Vám pár řádků z šesté knihy Vladimíra Megreho série Zvonící cedry o Anastasii:

„Jaký z existujících dnešních systémů výchovy dětí lze uznat za lepší? Posuď to sám, jsou všechny nedokonalé. Vždyť jsme překroutili dějiny lidstva, čímž nutíme děti lhát samy sobě. A násilně nutíme mysl, aby šla lživou cestou. Právě proto se trápíme sami a působíme trápení svým dětem. Nejprve by se všichni lidé měli dozvědět pravdu o sobě. Bez pravdy, v lživých teoriích se život podobá hypnotickému spánku. V dětských učebnicích je třeba změnit posloupnost tří obrázků. O dějinách lidí, žijících na Zemi, je třeba dětem povědět pravdu. Pravdivost je třeba prověřovat sám sebou. Potom s dětmi, jež poznají nezkomolenou podstatu, vybírat novou cestu. Tři obrázky v dětských knihách o dějinách vývoje Země a lidí, žijících na ní, nejsou nevinné. Podívej se, co jim od malička vnucují.

PRVNÍ – je na něm pračlověk. Podívej se, jak vypadá: v kožešině s holí stojí mezi kostmi zvířat, jež zabil, má neinteligentní pohled a vyceněné zuby.

A tady DRUHÝ: člověk stojí s mečem ve zbroji, leskne se zdobená helma, s vojskem dobývá města, otrocký dav před ním sklání tvář k zemi. 

Tady je TŘETÍ: člověk v obleku má inteligentní, šlechetný výraz a vypadá zdravě. Kolem sebe má množství přístrojů a zařízení. Dnešní člověk je krásný a šťastný.

Všechny tři obrázky jsou lživé a jejich posloupnost – nesprávná. Houževnatě, přísně a cíleně se celá tato lež vnucuje dětem. Potom ti povím, kdo to dělá a na co potřebuje takovou lež. Ale nejdřív prověř svou logikou, do jaké míry jsou tyto obrázky pravdivé. Posuď to sám: stromy, byliny a keře i dnes mají původní vzhled, mají miliardy let. Ale i dnes při pohledu na ně dokážeš obdivovat jejich dokonalost. O čem to vypovídá? Stvořitelovi výtvory jsou od prvopočátku stvořeny jako dokonalé. A copak člověka, svůj milovaný výtvor, stvořil ošklivého? Není to pravda! Od prvopočátku se mezi překrásnými výtvory na Zemi objevil člověk jako nejdokonalejší výtvor Stvořitele.

A PRVNÍ obrázek musí zobrazovat historickou pravdu: má na něj být rodina nejšťastnějších lidí s dětsky čistým pohledem. Láska na tvářích rodičů. Lidská těla, v harmonickém vztahu s okolím, oslňují svou krásou a blahodárnou silou ducha. Kolem nich – kvetoucí zahrada. Všechna zvířata jsou v kterémkoliv okamžiku připravena jim vděčně sloužit.

A také na DRUHÉM obrázku je třeba dětem zobrazit celou historickou pravdu. Na něm v ohyzdných zbrojích dvě vojska letí proti sobě. Vojevůdci stojí na vyvýšenině. Poučují je žrecové. Tváře vojevůdců ovládá zmatek a strach. A jiní, kteří podlehli poučením žreců, mají zvířecí, fanatický vzhled. Za okamžik se začne šílená řež. Lidé budou zabíjet sobě podobné. 

TŘETÍ obrázek – den současných lidí. Skupina lidí chorobného a bledého vzhledu se nachází v místnosti mezi množstvím umělých věcí. Jedni jsou obézní, druzí shrbení, tváře mají zádumčivé a smutné. Takové můžeme vidět u většiny chodců ve městě. Za oknem na ulici explodují auta. A z nebe se sype popel.

Dítěti je třeba ukázat všechny tři pravdivé obrázky z dějin a zeptat se ho: „Který život se ti líbí nejvíce?“

Obrázky – jsou to pouze symbolické ilustrace. Samozřejmě je potřebné upřímné vyprávění, pravdivé a mistrovské. Dítě musí znát dějiny lidstva bez lživých překroucení. Až potom lze začít s výchovou. Je třeba se dítěte zeptat: „Jakpak lze změnit současnost?“

Odpověď mu nepřijde hned, v jednom okamžiku. Ale dítě ji najde! Zapne se jiná myšlenka – tvořivá. O, výchova dětí! Pochop, Vladimíre, pouze jediná upřímná otázka, přání uslyšet odpověď svého dítěte, je schopna navěky spojit rodiče s dětmi – udělat je šťastnými. Společné směřování ke štěstí je nekonečné. Ale dokonce i jeho začátek již lze nazvat štěstím.

Všichni lidé by dnes měli poznat svou pravdivou historii..“

 

Pravda byla záměrně přetvořena, pokroucena, poplivána, udusána, zničena a vyrvána z našich srdcí. Dávno žijeme v pekle.. Sami jsme si ho stvořili. A sami si opět můžeme stvořit ráj. Stejnou cestou, jen změníme pořadí a směr. Vše se začalo tím, jak lidé počali objevovat sami sebe, svá předurčení. Rozpoznali svou zapomenutou a tolik hledanou pravdu. Srdce ji něžně šeptalo. Jsi Božská částečka samotného Boha. Pravda řekla. Jsi samotným Bohem. Jsi Tvůrcem. Sám sis vytvořil toto peklo, které jsi žil a ještě žiješ. Není třeba rmoutit se tím. Je to minulost. A Ty jsi Tvůrce, samotný Bůh. Umíš tvořit. Vytvoř si Ráj. Stejně jako sis tvořil peklo. Našel jsi svou Pravdu. Byla vždy v Tobě. Nyní nadešel Zlatý věk, kdy podle Pravdy se započalo žít. Vítej v Novém Věku, Božský Tvůrce..

Přátelé, toto není bohapustá a nesmyslná hovadina. Nešlehl jsem si žádnou drogu. Nemám vymyté myšlení. Nejsem členem žádné sekty. Jsem zcela při smyslech. Čistého Vědomí, čistých úmyslů a v Pravdě žijící. Na nás samotných je, co s našimi životy uděláme. Na ničem jiném nezáleží. Nic nerozhoduje, žádná moc, politická, světská, žádné zlé síly, žádné zbraně, mafie, peníze. Jen naše síla, naše vlastní moc a pravda. Naše myšlenky a naše činy rozhodují. Nic jiného to není. Jen se musíte sami rozhodnout. Nenechat se do rozhodnutí vmanipulovat a vnutit. CO VY SAMI SI VYBERETE?

Mohlo by se vám také líbit: